Matsu Kohaku-1y old No. 10

No. 10

Matsu Kohaku-1y old

46 cm

Female