Matsu Kohaku-1y old No. 9

No. 9

Matsu Kohaku-1y old

49 cm

Female