Matsu Kohaku-1y old No. 8

No. 8

Matsu Kohaku-1y old

44 cm

Female