Matsu Kohaku-1y old No. 7

No. 7

Matsu Kohaku-1y old

45 cm

Female