Matsu Kohaku-1y old No. 6

No. 6

Matsu Kohaku-1y old

44 cm

Female