Matsu Kohaku-1y old No. 5

No. 5

Matsu Kohaku-1y old

45 cm

Female