Matsu Kohaku-1y old No. 4

No. 4

Matsu Kohaku-1y old

46 cm

Female