Matsu Kohaku-1y old No. 3

No. 3

Matsu Kohaku-1y old

43 cm

Female