Matsu Kohaku-1y old No. 2

No. 2

Matsu Kohaku-1y old

46 cm

Female