Mako Kohaku-2y old No. 60~No. 64

Parent Koi: Mako Kohaku

Size: 95 cm

Male Parent:Ginrin Kohaku

Date of Birth: July,2016

Guarantee Female

No. 60

No. 60

Mako Kohaku-2y old

54 cm - Female

No. 61

No. 61

Mako Kohaku-2y old

54 cm - Female

No. 62

No. 62

Mako Kohaku-2y old

53 cm - Female

No. 63

No. 63

Mako Kohaku-2y old

54 cm - Female

No. 64

No. 64

Mako Kohaku-2y old

53 cm - Female