Mako Kohaku-2y old No. 22~No. 26

Parent Koi: Mako Kohaku

Size: 95 cm

Date of Birth: July,2016

Guarantee Female

No. 22

No. 22

Mako Kohaku-2y old

54 cm - Female

No. 23

No. 23

Mako Kohaku-2y old

54 cm - Female

No. 24

No. 24

Mako Kohaku-2y old

53 cm - Female

No. 25

No. 25

Mako Kohaku-2y old

54 cm - Female

No. 26

No. 26

Mako Kohaku-2y old

53 cm - Female