G Makokohaku-2y old No. 9

No. 9

G Makokohaku-2y old

59 cm

Female