G Makokohaku-2y old No. 23

No. 23

G Makokohaku-2y old

59 cm

Female