G Makokohaku-2y old No. 8

No. 8

G Makokohaku-2y old

67 cm

Female