G Makokohaku-2y old No. 22

No. 22

G Makokohaku-2y old

67 cm

Female