G Makokohaku-2y old No. 3

No. 3

G Makokohaku-2y old

62 cm

Female