G Makokohaku-2y old No. 17

No. 17

G Makokohaku-2y old

62 cm

Female