G Makokohaku-2y old No. 20

No. 20

G Makokohaku-2y old

61 cm

Female