G Makokohaku-2y old No. 6

No. 6

G Makokohaku-2y old

61 cm

Female