G Makokohaku-2y old No. 4

No. 4

G Makokohaku-2y old

59 cm

Female