G Makokohaku-2y old No. 18

No. 18

G Makokohaku-2y old

59 cm

Female