G Makokohaku-2y old No. 21

No. 21

G Makokohaku-2y old

63 cm

Female