G Makokohaku-2y old No. 7

No. 7

G Makokohaku-2y old

63 cm

Female