G Makokohaku-2y old No. 2

No. 2

G Makokohaku-2y old

63 cm

Female