G Makokohaku-2y old No. 16

No. 16

G Makokohaku-2y old

63 cm

Female