G Makokohaku-2y old No. 15

 

No. 15

G Makokohaku-2y old

60 cm

Female