G Makokohaku-2y old No. 1

 

No. 1

G Makokohaku-2y old

60 cm

Female