G Mako Ginrin Kohaku-1y old No. 44~No. 45

Parent Koi: G Mako Ginrin Kohaku

Age: 4years old

Size: 85 cm

Date of Birth: July,2017

Guarantee Female

No. 44

No. 44

G Mako Ginrin Kohaku-1y old

43 cm - Female

No. 45

No. 45

G Mako Ginrin Kohaku-1y old

43 cm - Female